Înființare societăți comerciale

HOME | Servicii

Prin parteneriatul cu noi, devii antreprenor în maxim 4 zile, urmând 4 pași simpli:


 

Pasul 1. Discutăm pentru clarificarea obiectivelor dumneavoastră

Realizăm o discuție preliminară gratuită în care Expertul nostru contabil îți va explica ce tip de persoană juridică este mai avantajoasă pentru ceea ce vrei tu să realizezi (SRL / PFA / II / IF etc.)

Această discuție este complet GRATUITĂ și se poate realiza telefonic, pe WhatsApp, Facebook, Skype sau la biroul nostru din localitatea Vulcan, județul Hunedoara.

Pasul 2. Punem totul pe hârtie

Redactăm conform cerințelor tale documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerțului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţii:

  1. Cererea de înregistrare în Registrul comerțului;
  2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală;
  3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că: persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1);  persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2);
  4. Declaraţia că persoana are calitatea de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată sau că societatea cu răspundere limitată cu asociat unic nu este asociat unic în altă societate cu răspundere limitată;
  5. Actul constitutiv;
  6. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (contract de închiriere sau contract de comodat);
  7. Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit;
  8. Declaraţia pe propria răspundere privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 7 rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social;
  9. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi;
  10. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original) – detalii;Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice – detalii; formular – tip;

 

Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);

Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii) – detalii;

Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate (copii certificate);

Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie);

După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public – detalii;
Dacă este cazul:
actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (copie certificată);
avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular – tip);
hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor persoane (copie certificată);
mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (copie certificată);
certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la constituirea unei societăţi, emis de o bancă sau de camera de comerţ competentă din ţara de naţionalitate (original şi copie tradusă);
avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);

Finance

Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute.

Business Idea

Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute.

Market Analysis

Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute.

Business Growth

Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute.